28. október 2021 / 3 minúty ČÍTANIA

Ekopoľnohospodárstvo Ovocný strom zachraňuje staré druhy plodín

O tom, že zachovať prirodzené bohatstvo našej krajiny je dôležité, niet pochýb. Presvedčená je o tom aj skupina mladých ľudí, ktorých spojil blízky vzťah k prírode a záujem o ovocinárstvo. Spoločne tak znovu objavujú dlhoveké druhy ovocných stromov a prinášajú ich opäť na naše stoly. 

Rôznorodosť je nevyhnutná, stromy sadíme pre naše deti 

Bohatstvo ovocných druhov dodáva krajine ľudskú tvár a funkčnosť. Z ich pestrosti pomaly ubúda a ako hovorí Ľudovít, chcú to svojou prácou zvrátiť. Preto sa skupina mladých ľudí rozhodla približne pred 10 rokmi založiť ekologické poľnohospodárstvo a zasadiť druhy stromov, na ktoré sa už takmer zabudlo. 

„Poznáme desaťtisíce starých, historických odrôd, ktoré sú viazané na regióny, sú lokálne, sú prispôsobené po stáročia daným podmienkam,“ hovorí Ľudovít Vašš, ktorý za historickými druhmi musí často cestovať naprieč krajinou. Objavovanie odrôd na zabudnutých miestach prirovnáva preto k archeológii. Nepoznané odrody chcú zachrániť pred rukou človeka či silou prírody, kedy dochádza k ich výrubu alebo pováľaniu vetrom. Na pultoch obchodov je dostupné ovocie z ďalekých krajín a v zime kúpime aj druhy, ktoré bežne zrejú len v letných mesiacoch, no rozmanitosť našich domácich plodov klesá.

Rozľahlý pastvinný sad neďaleko Nového Mesta nad Váhom sa stal pre nich miestom rozvoja vedomostí a zručností. Venujú sa pomológii – vede, ktorá sa zaoberá popisom a štúdiom rôznych odrôd ovocia. Z nájdenej odrody sa odoberú vrúble, ktoré sa potom naštepia na dlhoveké podpníky zo semena. Takto sa zachovajú aj iné ako moderné odrody. Pred samotnou výsadbou myslia aj na budúcnosť. Plánuje sa tak, aby vznikli sady odolné proti klimatickým extrémom, ktoré zohľadňujú postupne sa meniacu klímu. 

Ako hovorí Ľudovít, vo svojej práci vidia obrovský význam a majú z nej radosť, aj keď predstavuje tvrdú drinu. Tiež zdôrazňuje, čo si musíme uvedomiť: „Stromy sadíme pre budúce generácie a pôdu, ktorú na to využívame, sme nezdedili po predkoch, ale požičali si ju od našich detí.“ Preto k ďalším z dobrých vecí, ktoré môžeme pre naše deti urobiť, je zachovať im zdravé životné prostredie, v ktorom je zvykom jesť lokálne a šetriť tak našu planétu. 

Záujem ľudí o pestovateľstvo počas pandémie stúpol

Po vypuknutí pandémie zaznamenali citeľný nárast záujmu o pestovanie, čo im pomohlo posunúť sa v podnikaní a hospodárení vpred. Či už dôsledkom stresu z nedostatku, alebo z nárastu voľného času, ľudia sa začali na nich obracať s otázkami čo a ako správne zasadiť, kedy budú stromy rásť a ako sa im bude dariť. „Stromy sú istým zakorenením človeka v krajine a istým pocitom domova. A keďže mi stromy akoby prirástli k srdcu, tak som sa rozhodol, že ich budem množiť, že ich budem rozširovať a takým ďalším benefitom k tomu je to chutné ovocie,“ dodáva na záver.

VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-35.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-28.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-19.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-02.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-15.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-11.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-22.jpg
VW_OVOCNÝ STROM_VÝBER-37.jpg