Technológie / 30. júl 2021 / 3 minúty ČÍTANIA

Nové lode na prepravu áut budú využívať ekologické palivo! Pomôžu radikálne znížiť emisie CO2

Značka Volkswagen pokračuje v znižovaní množstva vypúšťaných emisií CO2 zavedením alternatívnych palív do prepravného procesu.

Volkswagen je prvou automobilkou, ktorá prepravuje väčšinu svojich nových vozidiel do zahraničia pomocou nízkoemisných lodí LNG (LNG - skvapalnený zemný plyn). Po tom, čo v roku 2020 zaradili do služby prvé dve plavidlá využívajúce alternatívne palivo, si spoločnosť Volkswagen Group Logistics objednala ďalšie štyri lode s dvojpalivovými motormi, ktoré môžu byť poháňané ekologickým skvapalneným plynom. Po svetových oceánoch by sa mali plaviť už do konca roku 2023, pričom ich hlavnou náplňou bude predovšetkým preprava nových vozidiel medzi nemeckým Emdenom a mexickým Veracruzom. Šesť z deviatich plavidiel prechádzajúcich cez severný Atlantik pod vlajkou Volkswagenu bude čoskoro poháňaných výhradne skvapalneným plynom LNG. Nové nákladné lode majú byť navyše konštruované tak, aby mohli v budúcnosti bez zásadných úprav využívať aj ďalšie alternatívne nefosílne palivá ako sú bioplyn, e-plyn z obnoviteľných zdrojov alebo bionafta.

Nové ekologické plavidlá postavia v Číne. Každá loď poskytne kapacitu okolo 7 000 CEU (normovaná automobilová jednotka), čo zodpovedá približne 4 400 až 4 700 vozidlám z modelového mixu koncernu Volkswagen. Loď bude poháňaná dvojpalivovými motormi s výkonom 13 300 kW od spoločnosti MAN Energy Solutions a v ekologickom režime má plavidlo dosiahnuť štandardnú prevádzkovú rýchlosť približne 15 až 16 uzlov (28 až 30 km/h).

Pokračujúca dekarbonizácia lodnej dopravy bude mať za následok podstatné zníženie emisií CO2, pričom použitie skvapalneného plynu umožní automobilke znížiť objem vypúšťaného oxidu uhličitého o ďalších 25 percent. „Udržateľná výroba, e-mobilita, využitie logistiky skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo nefosílnych palív výrazne prispieva k tomu, aby značka Volkswagen bola karbónovo neutrálna do roku 2050,“ hovorí Simon Motter, vedúci logistiky značky Volkswagen. „Našim hlavným cieľom je, aby všetky formy prepravy boli ekologické a šetrné k životnému prostrediu.“

Volkswagen bol jedným z prvých výrobcov automobilov, ktorý sa prihlásil k myšlienkam Parížskej klimatickej dohody. Primárnym cieľom tohto dokumentu je obmedziť globálne otepľovanie na výrazne menej ako dva stupne do roku 2050. Koncern Volkswagen si dal preto záväzok rozvíjať e-mobilitu novými elektrickými modelmi, ktoré budú vyrábané udržateľným spôsobom. Primárnym cieľom automobilky je v prvom rade predchádzať produkcii emisií, prípadne ich znížiť na nutné minimum. Celý prepravný proces dnes prechádza ekologickou transformáciou. Vnútroštátnu prepravu v Nemecku rieši koncern v spolupráci s Deutsche Bahn s využitím ekologicky vyrobenej elektrickej energie a postupne plánuje tento koncept rozšíriť po celej Európe. Na pobrežných trasách navyše Volkswagen prevádzkuje dve nákladné lode na biopalivo, ktoré bolo vyrobené zo zvyškov rastlín alebo odpadového oleja z potravinárskeho priemyslu. Tieto opatrenia mali za následok až 85-percentné zníženie emisií CO2.