Lifestyle / 17. august 2023 / 2 minúty ČÍTANIA

So svojim Volkswagenom na chodníku už čoskoro nezaparkujete!

Parkovanie na chodníkoch je v mnohých mestách a obciach bežnou praxou, ktorá má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane umožňuje vodičom odstaviť svoje vozidlá na miestach, kde by inak boli nedostatok parkovacích miest. Na druhej strane znižuje bezpečnosť a pohodlie chodcov, ktorí musia obchádzať zaparkované autá alebo vychádzať na cestu. Okrem toho zhoršuje aj estetiku a kvalitu verejného priestoru.

Takéto parkovanie je v súčasnosti povolené len za určitých podmienok. Vozidlo musí mať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 2 800 kg a musí zostať na chodníku súvislá voľná šírka najmenej 1,5 m. Toto pravidlo sa však čoskoro zmení.

Od 1. októbra 2023 bude parkovanie na chodníkoch opäť zakázané, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Tento zákaz bol schválený už v marci minulého roku, ale jeho platnosť bola odložená o 18 mesiacov, aby sa dala možnosť samosprávam pripraviť na novú situáciu. Samosprávy mali do októbra vybudovať dostatok parkovacích miest tak, aby sa nestálo viac na chodníkoch.

Tento krok má za cieľ zvýšiť bezpečnosť a komfort chodcov, ktorí by mali mať prednosť pred automobilmi. Zároveň by mal motivovať vodičov k používaniu alternatívnych spôsobov dopravy, ako je verejná doprava, bicykel alebo pešia chôdza. Parkovanie na chodníkoch by sa malo stať výnimkou, nie pravidlom.

Parkovanie na chodníkoch je dlhodobým problémom, ktorý sa týka nielen Slovenska, ale aj iných európskych krajín. V niektorých krajinách sa už prijali opatrenia na jeho riešenie. Napríklad vo Francúzsku sa od roku 2018 uplatňuje pokuta vo výške 135 eur za parkovanie na chodníku. V Holandsku sa od roku 2019 zakazuje parkovanie na chodníkoch pre vozidlá s emisiami CO2. V Nemecku sa od roku 2020 zaviedla nová dopravná značka, ktorá umožňuje parkovanie len na polovicu chodníka.

Aké pokuty hrozia motoristom, ktorí budú parkovať na chodníkoch bez povolenia? Podľa zákona je možné za priestupok týkajúci sa nedovoleného parkovania na chodníku uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 50 eur a v správnom konaní až do výšky 100 eur. V prípade najmenej závažných priestupkov je podľa zákona možné vodiča napomenúť, čo znamená, že by mu nebola uložená pokuta. Vodiči by si mali byť preto opatrní a rešpektovať nové pravidlá parkovania na chodníkoch. Ak nie sú istí, či môžu na danom mieste parkovať alebo nie, mali by si pozorne prečítať dopravné značenie alebo sa informovať u miestnej samosprávy. Takto sa vyhnú nepríjemným prekvapeniam a zbytočným výdavkom. A hlavne prispievajú k lepšej kvalite života v našich mestách a obciach.

Súvisiace články

Lifestyle

V čom sú ženy za volantom iné než muži? A kto parkuje horšie?

Tipy

Čo keď elektronickú parkovaciu brzdu aktivujete za jazdy?

Technológie, ID, Elektrické vozidlá

Volkswagen si pamätá váš parkovací manéver! Systém Park Assist dostal zásadné vylepšenia

Súvisiace články

Lifestyle

V čom sú ženy za volantom iné než muži? A kto parkuje horšie?

Tipy

Čo keď elektronickú parkovaciu brzdu aktivujete za jazdy?

Technológie, ID, Elektrické vozidlá

Volkswagen si pamätá váš parkovací manéver! Systém Park Assist dostal zásadné vylepšenia