Novinky, Tipy / 2. august 2022 / 3 minúty ČÍTANIA

Trikrát a dosť! Plus drahšie telefonovanie za volantom

Za telefonovania za volantom a časté prekračovanie rýchlosti teraz môžete dostať oveľa prísnejší trest!

Jednou z najčastejších príčin dopravých nehôd je nevenovanie pozornosti vodiča šoférovaniu. Všetci vieme, že v preklade to znamená väčšinou hrajkanie sa s mobilom. Policajti si posvietili aj na cestných pirátov. Zavádza sa pravidlo „Trikrát a dosť!“.

Používanie telefónu za volantom sa dnes už žiaľ neobmedzuje iba na telefonovanie. Ešte horšie je písanie správ, ktoré si na dotykových displejoch vyžaduje vašu zvýšenú pozornosť. Logicky teda nemôžete dávať pozor na to, čo je pred vami.

Keď potom v správach počujete o dopravných nehodách, kde vodič z neznámych príčin zišiel z cesty alebo prešiel do protismeru, je vysoká pravdepodobnosť, že to bolo preto, lebo sa venoval svojmu mobilnému telefónu.

Zdroj: FB Polícia SR

Keďže počet dopravných nehôd je stále alarmujúci, zvyšujú sa pokuty za používanie, držanie či manipuláciu s mobilom za volantom. Tento priestupok sa po novom považuje za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Horná hranica pokuty sa zvyšuje v blokovom konaní zo 100 na 150 €, v správnom konaní z 200 na 300 €. Čo je však dôležitejšie, správny orgán môže za tento priestupok uložiť aj zákaz činnosti do dvoch rokov!

Policajti si rovnako posvietia aj na cestných pirátov. Tu je najväčšia novinka zavedenia pravidla TRIKRÁT A DOSŤ. Zmeny sa vzťahujú na tých vodičov, ktorí prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci o 50 a viac km/h a mimo nej o 60 a viac km/h. Tento prehrešok sa taktiež považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Ak závažný dopravný priestupok spravíte trikrát v priebehu 12 mesiacov, musíte sa podrobiť opatreniam ako napr. doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Zdroj: FB Polícia SR

Pri opakovanom prekročení dovolenej rýchlosti sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v správnom konaní, kde sú sankcie od 500 do 1 000 € a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti od šesť mesiacov do troch rokov.

Asi ste si všimli, že rýchlosť aj mobil za volantom majú spoločný menovateľ: sú to závažné priestupky. To znamená, že ak ich spravíte 3 x za 12 mesiacov, môžete prísť o vodičský preukaz.

Nezávisle od výšky pokút alebo trestov na vás však apelujeme, aby ste za každých okolností dodržiavali pravidlá a najmä sa naplno venovali riadeniu vozidla. Každá správa počká a všetky nové automobily Volkswagen sú vybavené systémom hands-free. Ak potrebujete niekomu poslať správu, radšej zavolajte cez tento systém. Je to bezpečnejšie a je to plne legálne.

Nové pravidlá platia od 1.8.2022.

Súvisiace články

Tipy

Návod: Ako si spárovať telefón s autom cez Bluetooth?

Súvisiace články

Tipy

Návod: Ako si spárovať telefón s autom cez Bluetooth?