2. október 2022 / 3 minúty ČÍTANIA

Volkswagen bude vyrábať vlastné batérie priamo v Európe!

Jedinečná spolupráca v európskom automobilovom priemysle: Dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen zaoberajúca sa výrobou batérií PowerCo a recyklačná spoločnosť Umicore chcú vybudovať rozsiahly dodávateľský reťazec pre udržateľné batériové materiály.

Dlhodobé partnerstvo sa sústreďuje na výrobu prekurzorových a katódových materiálov v Európe, ktoré sú strategicky dôležitými vstupnými materiálmi pre výrobu trakčných akumulátorov. Umicore a PowerCo budú spolupracovať na udržateľnom a zodpovednom získavaní surovín, čo je oblasť, v ktorej je Umicore lídrom v tomto odvetví.

Výroba v spoločnom podniku sa má začať v roku 2025 s cieľom zásobovať továreň PowerCo Salzgitter, ktorá v roku 2026 dosiahne ročnú kapacitu na úrovni 40 GWh. Cieľom oboch partnerov je do konca desaťročia zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu spoločného podniku na 160 GWh na základe vývoja trhu a dopytu.

Dostupnosť, cena a technický výkon batériových článkov sú kľúčovými požiadavkami pre úspešné rozšírenie e-mobility v Európe. „Vybudovaním značných výrobných kapacít zabezpečíme pri optimálnych nákladoch dostatočný objem výroby, ktorý bude reflektovať rýchlo rastúci dopyt po kľúčových materiáloch pre výrobu akumulátorov,“ povedal Frank Blome, šéf spoločnosti PowerCo.

Automobiloví výrobcovia sú častokrát kritizovaní v súvislosti s používaním materiálov pre výrobu batérií, ktoré pochádzajú z necertifikovaných zdrojov. Kritické suroviny sú dnes častokrát ťažené neekologickým a neetickým spôsobom, pričom závažným problémom je využívanie detskej práce. Toto partnerstvo môžeme považovať za silný odkaz, že odvetvie elektrických vozidiel je odhodlané zmeniť nevhodnú situáciu, v ktorej sa výrobcovia ocitli.

Spoločný podnik bude spočiatku pracovať s materiálmi z trvalo udržateľných zdrojov, v neskoršej fáze plánuje pridať aj recykláciu batérií v rámci projektu obehového hospodárstva.Toto partnerstvo je silným signálom uznania našej odbornosti v oblasti produktov a procesov a je dôkazom úspechu našej stratégie vytvoriť v kľúčových regiónoch trvalo udržateľné hodnotové reťazce materiálov pre batérie s uzavretou slučkou v priemyselnom meradle. Našich zákazníkov podporujeme na ich ceste k elektrifikácii hneď od začiatku a sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s PowerCo a podporovať Volkswagen v ich rýchlej transformácii smerom k udržateľnej elektrickej mobilite,“ dodal šéf spoločnosti Umicore, Mathias Miedreich.

Cenné suroviny neskončia na skládke, použijú sa znova pri výrobe nových batérií. Projekt nazvaný HVBatCycle sa snaží udržať katódové materiály, grafit a elektrolyt v uzavretom materiálovom cykle natrvalo. Volkswagen, v spolupráci s univerzitami a ďalšími spoločnosťami, sa v najbližších troch rokoch pokúsi vyvinúť potrebnú technológiu, vďaka ktorej bude možné vytvoriť uzavretú slučku pri recyklácii starých akumulátorov.

Je zrejmé, že pri ceste za elektromobilitou výrobcovia narazia na množstvo technologických výziev. Očakáva sa, že práve problém recyklácie starých akumulátorov bude v nadchádzajúcich rokoch oveľa naliehavejší, pretože staršie elektromobily začnú postupne odchádzať do dôchodku. Spolupráca značky Volkswagen s kľúčovými partnermi a poprednými odborníkmi z univerzitného prostredia však dáva automobilke veľmi dobrú šancu stať sa lídrom v oblasti recyklácie kľúčových batériových komponentov.

Súvisiace články

Technológie

Dá sa to! Volkswagen chce opakovane recyklovať batérie z elektromobilov

Súvisiace články

Technológie

Dá sa to! Volkswagen chce opakovane recyklovať batérie z elektromobilov