Technológie, ID, Elektrické vozidlá / 20. apríl 2022 / 3 minúty ČÍTANIA

Ako sa ťažia nerastné suroviny pre elektromobily Volkswagen?

Podmienky pre ťažbu kritických nerastných surovín sa vo svete dramaticky líšia. Prioritou značky Volkswagen je v tomto smere dodržiavanie ľudských práv a dlhodobá udržateľnosť ťažby.

Koncern Volkswagen neustále rozširuje portfólio elektrických modelov. V rámci ambicióznej stratégie sa nemecká automobilka chce v blízkej budúcnosti stať klimaticky neutrálnym poskytovateľom mobility, pričom batériové elektrické vozidlá považuje za najefektívnejší spôsob dosiahnutia tohto cieľa. Elektrifikácia však kladie aj nové požiadavky na zodpovedné získavanie zdrojov, a to najmä pri ťažbe batériových surovín ako kobalt, lítium, nikel či grafit.

Najprísnejšie normy

Volkswagen nedopustí využívanie detskej práce pri ťažbe. Etický kódex koncernu Volkswagen dnes automaticky zaväzuje všetkých svojich obchodných partnerov dodržiavať prísne environmentálne a sociálne kritériá, vrátane prísneho vylúčenia detskej práce. Podniková zodpovednosť však zachádza ešte ďalej: Koncern Volkswagen v súčasnosti kladie veľký dôraz na implementáciu prísnych a komplexných noriem v oblasti ťažby. Dôležitým krokom v tomto smere je zapojenie sa do Iniciatívy za zodpovedné zabezpečenie ťažby (IRMA).

IRMA je od roku 2006 priekopníkom v implementácii sociálnych a environmentálnych noriem v ťažobnom sektore. „Je povzbudzujúce byť svedkom rozmachu spoločností, ktoré sa pripájajú k IRMA, podporujúc záväzok iniciatívy k nezávislému riadeniu a transparentnosti," povedala Aimee Boulanger, výkonná riaditeľka iniciatívy IRMA. „Vítame členstvo koncernu Volkswagen a tešíme sa na spoluprácu s ním, pretože využíva svoj významný globálny dosah na presadzovanie zodpovednejších praktík ťažby."

Prísne pravidlá a nezávislý dohľad zabezpečia udržateľnosť procesov ťažby. „Transparentné a udržateľné dodávateľské reťazce musia fungovať už od samotnej ťažby. Preto vítame stanovenie jasných pravidiel. Takéto štandardy sú o to efektívnejšie, čím dôslednejšie sú definované a čím viac partnerov ich dodržiava. IRMA spája všetkých dôležitých hráčov: dodávateľov surovín, nákupcov surovín, odbory, investorov ale aj nezávislých odborníkov,“ vysvetľuje Murat Aksel, člen predstavenstva koncernu Volkswagen.

Kontrola dodávateľov

Koncern Volkswagen sa zaväzuje uplatňovať všetky štandardy IRMA vo svojich dodávateľských reťazcoch. Normy zavedené iniciatívou IRMA zahŕňajú ochranu ľudských práv a práv komunity, vylúčenie korupcie, opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov a dotknutých komunít, bezpečnosť na pracovisku a ochranu životného prostredia: „Kritériá siahajú od ochrany podzemných vôd po kontrolu veku pracovníkov pri vstupe do baní,“ hovorí Murat Aksel. Kontrolovaná je pritom nielen samotná ťažba, ale aj procesy spracovania nerastných surovín.

Volkswagen Group je tak prvým automobilovým koncernom, ktorý verejne informuje o zavedených opatreniach pre zabezpečenie zodpovedného získavania kritických nerastných surovín.  

Súvisiace články

Novinky, ID, Úžitkové vozidlá

Svetová premiéra: Toto je Volkswagen ID. Buzz!

Tipy, ID

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými modelmi Volkswagen ID.? Získajte rýchly prehľad

Modely ID. sú výnimočné nielen svojím elektrickým pohonom. Skrývajú technologické tajomstvá

Súvisiace články

Novinky, ID, Úžitkové vozidlá

Svetová premiéra: Toto je Volkswagen ID. Buzz!

Tipy, ID

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými modelmi Volkswagen ID.? Získajte rýchly prehľad

Modely ID. sú výnimočné nielen svojím elektrickým pohonom. Skrývajú technologické tajomstvá