Tipy / 17. august 2022 / 6 minút ČÍTANIA

Kontrolky v aute: poznáte ich všetky?

Väčšina z nás túži vidieť kontrolky iba krátko po štarte auta. Ale čo keď niektorá z nich nezhasne? Viete, čo ktorá z nich znamená?

Kontrolky slúžia presne na to, čo majú vo vlastnom mene: na kontrolu. Každý dôležitý systém v aute má svoju vlastnú kontrolku. Tá by sa mala pri zapnutí zapaľovania zapnúť (prípadne zablikať) a po štarte by mali všetky kontrolky zhasnúť. Ak zostane niektorá svietiť, prípadne ak sa zasvieti počas jazdy, auto vám hlási, že má nejaký problém so systémom, ku ktorému kontrolka patrí.

Pri kontrolkách je to ako pri semafore: ak svietia na zeleno, iba informujú a všetko je v poriadku. Ak na oranžovo, mali by ste zbystriť pozornosť, daný systém má nejaký problém. Ak svieti na červeno, je to závažná porucha a nemali by ste ďalej pokračovať v jazde. Radšej si zavolajte odťahovú službu a nechajte si auto skontrolovať v servise.

Čo znamenajú?

Poďme sa teraz pozrieť na význam jednotlivých kontroliek:

Porucha systému ABS

ABS zabraňuje zablokovaniu kolies pri prudkom brzdení. Umožňuje tak vodičovi mať vozidlo pod kontrolou aj pri krízovom brzdení. So zablokovanými kolesami totiž vozidlo nemôže zatáčať. Zablokovanie zadných kolies zas znamená nebezpečenstvo šmyku. Ak svieti kontrolka ABS, systém nemusí fungovať správne. Väčšinou svieti v kombinácii s výstražnou kontrolkou bŕzd.

Nízka hladina AdBlue®

Táto kontrolka znamená buď výstrahou pred nízkou hladinou prísady AdBlue® (po jej minutí nie je možné naštartovať) alebo pred poruchou systému jej dávkovania.

Porucha systému AdBlue®

Systém buď nefunguje alebo je naplnený nesprávnou tekutinou.

AdBlue® Ďalší štart už nie je možný

Minula sa kvapalina AdBlue® alebo je systém poškodený. Ďalšie naštartovanie vozidla už nebude možné.

Problém s airbagom

Auto má problém s airbagom alebo predpínačom bezpečnostných pásov, prípadne je deaktivovaný jeden z airbagov.

Batéria – nízke napätie na alternátore

Táto kontrolka signalizuje chybu nabíjacieho systému batérie. Svieti aj pri zapnutom zapaľovaní ale pri stojacom motore – alternátor sa vtedy nehýbe. V momente, ako vozidlo naštartuje, by mala kontrolka zhasnúť.

Porucha automatickej prevodovky

Ak vidíte túto kontrolku, mali by ste urýchlene navštíviť servis.

Porucha brzdového svetla

Táto žltá kontrolka signalizuje, že jedno alebo viac brzdových svetiel je vypálených alebo nefunkčných.

Opotrebované brzdové doštičky

Vaše brzdové doštičky sa blížia ku koncu svojej životnosti a mali by ste ich vymeniť.

Chybná žiarovka

Svietiaca kontrolka signalizuje vypálenú žiarovku. Blikajúca kontrolka znamená, že systém automatického nastavovania sklonu svetlometov alebo natáčanie svetiel nefunguje správne.

Chladiaca kvapalina

Táto kontrolka signalizuje buď nedostatok chladiacej kvapaliny alebo jej príliš vysokú teplotu. Zároveň s kontrolkou započujete 3 × zvukový signál. Mali by ste okamžite zastaviť a po chvíli skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Určite ju nekontrolujte hneď po jazde, systém môže byť pod tlakom a hrozia popáleniny!

Žeravenie (naftové motory)

Svietiaca kontrolka po zapnutí zapaľovania znamená, že systém je práve aktívny. Ak kontrolka začne blikať, znamená to, že systém žeravenia vykazuje chybu.

Denné svietenie

Táto kontrolka signalizuje, že je zapnuté denné svietenie.

Teplota prevodovky DSG

Červená kontrolka znamená, že prevodovka DSG je prehriata. Okamžite zastavte, zaraďte P a umožnite prevodovke vychladnúť.

Parkovacia brzda

Červená kontrolka znamená, že je porucha na systéme automatickej parkovacej brzdy.

Porucha motora

Ak vidíte žltú kontrolku motora, vezmite váš Volkswagen čo najskôr do servisu.

EPC – porucha elektronických systémov motora

Porucha motora a/alebo jeho elektronických súčastí či emisného systému. Auto môže mať znížený výkon. Vezmite ho čo najskôr do servisu.

ESP/ASR – elektronický stabilizačný systém alebo kontrola trakcie

Svietiaca kontrolka znamená, že ESP alebo ASR je deaktivované. Ak ho nedeaktivoval vodič tlačidlom (alebo cez menu), systém má poruchu a nefunguje. Blikajúca kontrolka znamená, že systém práve aktívne zasahuje.

Filter pevných častíc DPF

Žltá kontrolka znamená, že filter je upchatý. Pozrite si manuál od vozidla pre viac informácií.

Chýbajúca krytka palivovej nádrže

Zabudli ste po natankovaní nasadiť krytku od nádrže.

Otvorená kapota

Okamžite zastavte a skontrolujte, či máte poriadne zatvorenú prednú kapotu!

Porucha hybridného systému

Žltá kontrolka indikuje poruchu hybridného systému. Zájdite s autom čo najskôr do servisu. Červená kontrolka znamená vážnu poruchu. Okamžite zastavte a vyhľadajte asistenčnú službu.

Imobilizér

Do vozidla bol vložený nesprávny kľúč, prípadne kľúč nie je adaptovaný na dané vozidlo. Štartovanie nebude umožnené.

Osvetlenie EČV

Jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia evidenčného čísla vozidla je vypálená.

Málo paliva

Žltá kontrolka sa rozsvieti spolu s 1 × gongom. Čo najskôr natankujte.

Tlak oleja

Zastavte! Červená kontrolka oleja a kontrolka nízkeho tlaku oleja znamená, že nemáte tlak oleja. Okamžite vypnite motor, hrozí jeho zadretie. Spolu s kontrolkami budete počuť 3 × gong.

Nízka hladina oleja

Táto kontrolka znamená, že máte buď málo oleja alebo je nefunkčný snímač hladiny oleja. Skontrolujte hladinu oleja. Ak je nízka, doplňte olej. Ak je správna, nechajte si vozidlo skontrolovať v servise.

Parkovacia brzda

Červená kontrolka sa rozsvieti, keď:

  • Je aktivovaná parkovacia brzda
  • Pri poruche ABS (zároveň s kontrolkou ABS)
  • Je nízka hladina brzdovej kvapaliny

Pri poruche ABS pozrite návod od vozidla. Pri nízkej hladine brzdovej kvapaliny ZASTAVTE (budete počuť 1 × gong). Navštívte servis.

Porucha dažďového senzora

Vypnite a zapnite zapaľovanie, ak uvidíte túto kontrolku. Ak zostane kontrolka zasvietená, kontaktujte svoj servis.

Zámok radenia

Zelená kontrolka znamená, že musíte stlačiť brzdu, ak chcete zaradiť rýchlosť.

Riadenie

Vyskytol sa problém v riadení. Zastavte a nepokračujte v jazde (budete počuť 3 × gong). Kontrolka môže znamenať:

  • Žltá, svietiaca: znížená účinnosť posilňovača riadenia
  • Žltá, blikajúca: porucha elektronického zámku riadenia
  • Červená, svietiaca: porucha posilňovača riadenia
  • Červená, blikajúca: vážna porucha elektronického zámku riadenia (budete počuť 1 × gong)

Nízky tlak v pneumatikách

Žltá kontrolka znamená, že tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách je prinízky (budete počuť 1 × gong), prípadne nastala porucha systému monitorovania tlaku v pneumatikách. Skontrolujte tlak, upravte ho podľa štítku na aute a resetujte systém podľa užívateľského návodu.

Nízka hladina kvapaliny do ostrekovačov

Doplňte kvapalinu do ostrekovačov.

Súvisiace články

Mild, plug-in… Ako sa vyznať v hybridoch?

Technológie, Golf, Verzie GTI

Lepšia akcelerácia vďaka brzdám? Čo je to XDS a ako funguje?

Tipy

5W30...čo? Záhadné označovanie olejov VYSVETLENÉ

Súvisiace články

Mild, plug-in… Ako sa vyznať v hybridoch?

Technológie, Golf, Verzie GTI

Lepšia akcelerácia vďaka brzdám? Čo je to XDS a ako funguje?

Tipy

5W30...čo? Záhadné označovanie olejov VYSVETLENÉ